Privacybericht

PRIVACYBERICHT

PRIORITY PASS LIMITED (“we/wij/ons”) streeft ernaar de hoogste standaarden op het gebied van vertrouwelijkheid te handhaven en om de privacy van onze klanten (“u”) en gelieerde personen met wie wij te maken krijgen te respecteren. Onze toewijding aan privacy omvat transparant zijn over de aard en mate van verwerking van persoonlijke gegevens die wij doen. Dit privacybericht is bedoeld om u te informeren over hoe we informatie over u verzamelen, opslaan, gebruiken en bekendmaken als u:

a) onze websites bezoekt of gebruikt; of
b) een van onze producten, services of toepassingen (samen de “services”) op enige wijze gebruikt.

Als een bedrijf met een wereldwijde aanwezigheid zijn wij onderhevig aan verschillende wettelijke vereisten met betrekking tot bescherming van gegevens in  jurisdicties waarbinnen wij handelen. Ons doel is om zo consistent mogelijk te zijn en alle toepasselijke wetten na te leven en we passen de hoogste standaard van privacywetgeving toe bij onze aanpak. Als u bijvoorbeeld een inwoner van de EU bent, zijn wij gebonden aan lokale EU-wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”; General Data Protection Regulation GDPR) of als u een inwoner van Californië bent respecteren we ook de lokale wetgeving van Californië, The Californian Consumer Privacy Act (“CCPA”). 

Categorieën van persoonlijke gegevens die we verwerken of verzamelen
We verzamelen en verwerken de persoonlijke gegevens die u verstrekt bij interactie met ons, online of via e-mail, mobiel, telefoon of post.

Zulke persoonlijke gegevens kunnen het volgende omvatten:
a) voornaam en achternaam;
b) postadres;
c) e-mailadres;
d) telefoonnummer;
e) geslacht, geboortedatum;
f) land van verblijf, nationaliteit, taalvoorkeur;
g) unieke identificeerbare informatie (bijv. uw klantgebruikersnaam of -nummer en wachtwoord);
h) financiële informatie (bijv. betaalkaart of informatie over uw bankrekening);
i) welke lounges of verkopers u bezoekt als onderdeel van uw Priority Pass-voordelen;
j) instapkaartgegevens;
k) sommige details die worden aangeleverd door uw apparaat, zoals IP-adres, apparaat-ID, type apparaat en locatiegegevens.

Bronnen en categorieën van persoonlijke gegevens

De bron waaruit de bovengenoemde informatie wordt ontvangen bent uzelf, bijvoorbeeld als u de service direct aankoopt, of als Priority Pass een voordeel is van uw betaalkaartverstrekker (zoals een bank), kunnen we de informatie van hen ontvangen. De informatiecategorie is persoonlijke gegevens. De informatie wordt alleen gebruikt voor zakelijke doeleinden om de service te leveren.

Waar gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor en onze juridische basis om dit te doen
We moeten een juridische basis hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken. In de meeste gevallen zal dat zijn om de service volgens het contract uit te voeren. De onderstaande tabel geeft de doelen weer waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken en onze juridische basis om dit te doen:
 

Waar we uw informatie voor gebruiken

Onze juridische basis om dit te doen

U toegang te kunnen verlenen tot onze website of onze mobiele app

De service volgens het contract te leveren

Reiservaringen te bieden binnen het serviceprogramma

De service volgens het contract te leveren

Betalingen te verwerken die vereist zijn voor de producten en diensten waar u om heeft gevraagd

De service volgens het contract te leveren

Uw betaalkaartgegevens te registreren om overeengekomen betalingen te kunnen innen, zoals uitgelegd in de Gebruiksvoorwaarden

De service volgens het contract te leveren

U informatie te verstrekken waar u om heeft gevraagd, inclusief maar niet beperkt tot, aanbiedingen, documentatie over diensten, brochures en reactie op aanvragen

Wanneer we uw toestemming hebben       

U voorzien van nieuwsbrieven en andere vormen van communicatie over de services die u heeft gekocht of gekozen.

Wanneer we uw toestemming hebben    

Aanbieden van klantonderzoeken om onze producten en diensten te verbeteren

Voor onze legitieme belangen om onze diensten te verbeteren

Analyseren van uw gebruik van onze diensten om in staat zijn uw diensten beter te personaliseren en onze producten te verbeteren

Voor onze legitieme belangen om het gebruik van onze diensten te verbeteren

Te reageren op aanvragen van u met betrekking tot onze producten en diensten

De service volgens het contract te leveren

U, na uw akkoord, informatie te verstrekken over bepaalde andere goederen en diensten waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn voor u

Wanneer we uw toestemming hebben

Te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen om frauduleuze activiteiten te onderzoeken en voorkomen

Om onze juridische verplichtingen na te leven


Delen en overdragen van persoonlijke gegevens

Wij delen, verhuren of verkopen uw persoonlijke gegevens met/aan niemand, behalve wanneer u hiermee akkoord gaat of wanneer het delen noodzakelijk is om aan ons contract met u te voldoen of wanneer we wettelijke toestemming of de verplichting hebben dit te doen. Bovendien worden uw persoonlijke gegevens alleen gedeeld met geselecteerde organisaties die onze veiligheidsprocedures en -beleid naleven.

Organisaties waarmee we uw persoonlijke gegevens kunnen delen zijn:

a) andere leden van onze groep van ondernemingen wanneer zij ons helpen onze diensten aan u te leveren of verbeteren;
b) derde partijen serviceproviders en onderaannemers: We huren andere bedrijven en personen in om andere functies uit te voeren namens ons. Voorbeelden omvatten het verwerken van creditcardbetaling, klantenservice en het analyseren van gegevens. Ze helpen ons onze services aan u te leveren. Dit wordt gedaan onder getekende contracten waarbij de persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt voor het specifieke zakelijke doel van het leveren van de service aan u. Het is verboden voor serviceproviders om de persoonlijke gegevens die wij hen verstrekken onder het contract, te verkopen;
c) de lounges of verkopers die u bezoekt, als onderdeel van uw programmavoordelen, zodat zij uw bezoek kunnen vastleggen;
d) regelgevende organen of andere autoriteiten wanneer wij een wettelijke of regelgevende verplichting moeten naleven;
e) organisaties voor de preventie van fraude of voor schuldinvordering wanneer dit vereist is om onze wettelijke belangen te beschermen;
f) partners of klanten met wie we samen marketingactiviteiten aanbieden of aangaan;
g) met uw toestemming: Anders dan hierboven beschreven, ontvangt u bericht wanneer informatie over u eventueel naar derde partijen gaat en u heeft de mogelijkheid om ervoor te kiezen de informatie niet te delen.

Wanneer de service een voordeel is van de verstrekker van uw betaalkaart (zoals uw bank), kunnen wij uw persoonlijke gegevens met die kaartverstrekker en het betaalkaartmerk dat verbonden is met die kaart delen.

Enkele van deze organisaties kunnen zich bevinden in een land buiten de Europese Economische Ruimte of waar andere dataprivacywetten van toepassing zijn. We dragen alleen uw persoonlijke gegevens over naar dat land wanneer dit een adequaat beschermingsniveau van uw rechten en vrijheden kan garanderen, of die organisatie contractueel gebonden is zich te houden aan de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Economische Ruimte met behulp van door de EU goedgekeurde contractclausules.

Bescherming en opslag persoonlijke gegevens
Wij behandelen uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met adequate en redelijke procedures en technologieën, om de veiligheid, beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit te behouden en beschermen en onwettelijk en ongeautoriseerd verwerken, onbedoeld verlies of schade te voorkomen, vanaf het moment van verzamelen tot het wordt vernietigd.

Wanneer persoonlijke gegevens via het internet worden verstuurd, worden deze versleuteld
Indien wij u een wachtwoord hebben gegeven (of indien u er één hebt gekozen) dat u toegang biedt tot bepaalde gedeelten van uw persoonlijke gegevens, bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van dit wachtwoord. Wij vragen u uw wachtwoord met niemand te delen.

Verwijderen en bewaren van persoonlijke gegevens
We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor zo lang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en wij verwijderen alle persoonlijke gegevens van onze systemen zodra deze niet langer vereist zijn.

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als noodzakelijk is en voor een gespecificeerd en beperkt doel, waar we verplicht zijn dit te doen en in lijn met ons bewaarbeleid, om te voldoen aan regelgevende of wettelijke verplichting.

Cookies en Do Not Track (“DNT”)

Op dit moment bieden verschillende browsers (waaronder Internet Explorer, Firefox en Safari) een DNT-optie die afhankelijk is van een technologie DNT header genaamd. Dit verstuurt een signaal naar de door de gebruiker bezochte website over de DNT-voorkeur van de gebruiker. U kunt over het algemeen via uw browserinstellingen toegang krijgen tot de DNT-optie.

Er is op dit moment nog geen “Do Not Track” (DNT)-norm beschikbaar, vandaar dat onze website niet reageert op DNT-signalen van browsers.

Cookies
Wij gebruiken cookies als identificatiemiddelen op onze website om uw gebruikerservaring te verbeteren doordat de website u zich kan ‘herinneren’, voor de duur van uw bezoek (door gebruik van een ‘sessiecookie’) of voor herhaalde bezoeken (door gebruik van een ‘permanente cookie’). Wij kunnen ook cookies gebruiken om ons in staat te stellen onze diensten of producten te baseren op, bijvoorbeeld, uw locaties en/of surfgewoontes of om de websiteservice te leveren die u in staat stelt onze producten te kopen. Met uw toestemming gebruiken we identificerende cookies van derden om te helpen advertenties voor u op maat te maken door te delen met adverteerders. 

U kunt niet-essentiële cookies blokkeren of uitschakelen door ons cookie-managementhulpmiddel te gebruiken of met behulp van uw browser.

Klik hier om onze Cookieverklaring  te lezen, waarin wordt uitgelegd wat we doen en hoe u uw cookie-instellingen kunt aanpassen.

Uw rechten
Als u persoonlijke gegevens die wij over u bewaren wilt inzien, beoordelen, bijwerken, rectificeren en verwijderen, of enig ander gegevensrecht wilt uitoefenen, kunt u ons e-mailen via data.protection@prioritypass.com. Ons privacyteam zal uw verzoek onderzoeken en u zo snel mogelijk informeren.

Houd er rekening mee dat we misschien nog steeds geaggregeerde en gedesidentificeerde persoonlijke gegevens, die geen persoon identificeren, gebruiken. We kunnen ook uw informatie bewaren en gebruiken als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te leven, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten toe te passen.

Wij respecteren alle toepasselijke lokale wetgeving met betrekking tot datasubjectrechten. Bijvoorbeeld, onder de California Consumer Privacy Act, hebben inwoners van Californië bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die ondernemingen over hen hebben. Dit omvat o.a. de rechten om te verzoeken tot toegang of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, maar ook het recht om een onderneming te instrueren te stoppen met het verkopen van uw persoonlijke gegevens. We bieden ook datasubjectrechten zoals gedefinieerd onder de AVG als een aanvullende regeling.

Uw rechten

Betekenis

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

De service volgens het contract te leveren.

Het recht op informatie

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens in bepaalde situaties.
 Het recht tot toegang Onderhevig aan bepaalde uitzonderingen heeft u het recht om een bevestiging te verkrijgen of we wel of niet uw persoonlijke gegevens verwerken, en als wij dit doen, toegang tot uw gegevens te verzoeken.
 Het recht op rectificatie Als de persoonlijke gegevens die we verwerken incompleet of niet correct zijn, heeft u het recht om op ieder gewenst moment voltooiing of correctie te verzoeken.
 Het recht op verwijdering Onderhevig aan bepaalde uitzonderingen, als u beschouwt dat we moeten stoppen met het verwerken van sommige van of al uw persoonlijke gegevens, heeft u het recht om tot verwijdering te verzoeken. Echter, er kunnen redenen zijn waarom een directe verwijdering niet mogelijk is (bijvoorbeeld wanneer bewaren verplicht is om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen).
 Het recht om verwerking te beperken U heeft het recht om te verzoeken tot het beperken van de verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde situaties:
a) Als u bezwaar maakt tegen de accuratesse van uw persoonlijke gegevens kunt u verzoeken tot een beperking van de verwerking terwijl wij de accuratesse verifiëren
b) Als het verwerken van uw persoonlijke gegevens gezien wordt als onwettelijk, maar u geen verwijdering van uw persoonlijke gegevens vereist
c) Als we de gegevens niet meer nodig hebben voor het doel van de verwerking, maar u heeft ze nodig voor het bepalen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims
d) Als u bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw gegevens gebaseerd op onze legitieme belangen
 
 Het recht op gegevensportabiliteit Waar het verwerken plaatsvindt op basis van uw toestemming of contract en het wordt automatisch uitgevoerd, heeft u het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens aanleveren in een machineleesbaar formaat.
Uw rechten met betrekking tot geautomatiseerd beslissingen nemen en profilering U heeft het recht bezwaar te maken tegen beslissingen exclusief gebaseerd op het geautomatiseerd verwerken van uw persoonlijke gegevens.
 Het recht om uw toestemming in te trekken Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om op ieder gewenst moment uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de wettelijkheid van het verwerken gebaseerd op toestemming vóór het intrekken.
Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met ons via de Data Protection Officers via de “Contactinformatie”-sectie van dit privacybericht.

Zodra we uw verzoeken ontvangen, zullen leden van ons Data Protection Team proberen u zo snel mogelijk informeren om de ontvangst te bevestigen. Waar we serviceproviders gebruiken om uw persoonlijke gegevens te bewaren, is er een proces om ook het datasubjectverzoek te verwerken.

Onze website kan links naar andere sites bevatten
We kunnen links hebben naar andere sites die onze partners of klanten promoten. Deze links kunnen u naar andere bedrijven brengen die hun eigen privacybeleid hebben en ons privacybeleid dekt niet hun gebruik van gegevens. Ze kunnen aanvullende informatie verzamelen, daarom moedigen wij u aan het privacybeleid van deze gelinkte sites te bekijken. 

Zakelijke overdrachten

We kunnen ervoor kiezen om middelen te kopen of verkopen of klantinformatie over te dragen in verband met de evaluatie van deze transacties.  Persoonlijke gegevens kunnen ook, wanneer wij of onze middelen worden gekocht, of wanneer onze onderneming stopt, failliet gaat of door een zeggenschapswijziging, tot de middelen behoren die worden overgedragen of gekocht door een derde partij.

Veiligheid
We gebruiken toepasselijke technische, organisatorische en administratieve veiligheidsmaatregelen om alle informatie die we in onze bestanden bewaren te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. We hebben procedures en beleid vastgelegd, die regelmatig worden gecontroleerd en de controles worden op senior-niveau beoordeeld. 

Contactinformatie
Om uw rechten uit te oefenen, als u vragen heeft over ons privacybericht, als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, of als u een veiligheidskwestie wilt melden, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer via Data.Protection@prioritypass.com

Voor wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming is PRIORITY PASS LIMITED een onderneming, geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 02728518 en kantoren in 3 More London Riverside, Londen, SE1 2AQ, Verenigd Koninkrijk.

Als u niet tevreden bent over onze reactie, kunt u contact opnemen met het kantoor van de Information Commissioner (ICO). Extra informatie is te vinden op https://ico.org.uk/.

Informatie met betrekking tot kinderen
We verzamelen of vragen niet bewust om persoonlijke gegevens van iemand onder de leeftijd van 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, probeer dan niet te registreren voor onze services of ons persoonlijke gegevens over uzelf te sturen. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 18 jaar, zullen we deze informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat een kind jonger dan 18 jaar persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. 

Geautomatiseerd beslissingen nemen en profilering
We ondernemen geen profilering of enige vorm van verwerken met betrekking tot geautomatiseerd beslissingen nemen.

Wijzigingen aan ons beleid
Wij beoordelen onze privacyverklaring regelmatig en maken nieuwe versies beschikbaar op de privacypagina van onze website. Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 2 april 2020.